::Gallery::

 

please click on each thumbnail to see a full size image

Tokugawa Yoshinobu
 
 

Tokugawa

Iesato

Date Munenari
(Daimyo of Uwajima)
   
Tokugawa Yoshikatsu
(Daimyo of Owari)
   
Matsudaira Teru (Teruhime)    
Nakano Takeko    

Matsudaira

Katamori

 
 

Hayashi

Tadataka

Itakura

Katsukiyo

 

Enomoto

Takeaki

Komori
Ikkansai

Date
Yoshikuni

(Daimyo of Sendai)

Katsu

Kaishu

 

Katsura

Kogoro

   

Imai

Nobuo

   

Shinsengumi

Kondou Isami

   
Hijikata Toshizo
   
Okita Souji
   
Nagakura Shinpachi    
Suzuki Mikisaburo    


Information on this site may not be duplicated elsewhere without the explicit permission of Armen Bakalian.

 
1 1